Σάββατο, 9 Ιουλίου 2011

Purgatorium

"...ή να φιλοσοφήσουν οι άρχοντες, ή να άρξουν οι φιλόσοφοι"
                                                                                      Πλάτων

Κυριακή, 3 Ιουλίου 2011

η μικρή ρεγκάτα

                                                                                               ...στο μπουγάζι